آموزشآموزش پرندگانمطالب آموزشی پرندهآموزش حرف زدن به عروس هلندی

کد : 10251


اشتن یک عروس هلندی که حرف می زند جالب است.اگرچه شما باید به آنها یاد بدهید که صحبت کنند و مقداری تلاش می خواهد و وقت صرف کردن از عوامل مهم و موثر است.
در اینجا ما (مجموعه کلبه حیوانات ) به نکاتی که قابل توجه است اشاره کردیم تا شما عزیزان بتوانید یک طوطی خوب و رام و در صورت امکان سخنگو تهیه نمائید.
 
1- رام بودن
برخی مردم اعتقاد دارند که در یک زمان می توان به آنها هم صحبت کردن یاد داد هم آنها را رام کرد،و این اشتباه است اگر برای رام کردن نیاز به کمک دارید ،دامپزشک و یا پت شاپ ها می توانند به شما کمک کنند یا دوستان با تجربه شماتوصیه میشود برای تهیه یک طوطی عروس هلندی برای آموزش سخن گفتن و رام نمودن بین سن 45 روزگی تا 90 روزگی تهیه گردد
 
2- مشخص کردن کلمات در زمان مناسب
برای شروع پرنده ی خود را کلمات و یا جملاتی که غالبا می خواهید تکرار کند آشنا کنید.کلمات را در زمان مناسباستفاده کنید.یعنی در هنگام شب از کلمه صبح بخیر استفاده نکنید و بالعکس.
 
3-تشویق کردن
هنگامی که کلمات را درست به کار می برد و تکرار می کند به آن توجه کنید با رفتار و لحن خوب تشویق کنید و یا ازغذاهایی کهدوست دارند استفاده کنید
اما بعضی از پرندگان چیزهایی که انسانها می خورند دوست دارند،اما بعضی ها فقط غذاها ودان های مخصوص پرندگان را دوستدارند.بسته به سلیقه شما ،میتوانید آنها را عادت دهید.
 
4-تکرار و صبر
در استفاده از کلمات صبور باشید.مهم نیست که هوش پرنده شما زیاد است یا کم.باید بدانید آنها انیشتین نیستند و شما باید صبور باشیددر غیر این صورت پرنده از شما وحشت زده می شود و روند یادگیری به کندی انجام می گیرد و شماتمام برنامه ریزی ها را برای یاد دادن از دست می دهید وهمچنین حرکت شدید و دعواگونه دست به سمت آنها خیلی بد است و از شما میترسند.
 
5- انتخاب کلمات
کلماتی را انتخاب کنید دوست دارند .هنگام حرف زدن به چشم عروس خود نگاه کنید .آیا وقتی کلماتی خاص استفاده می کنید ،چشمانشان بزرگتر می شود؟ آیا تاجشان بالا می رود و هیجان نشان می دهد؟
اگر اینها را نمی بینید ممکن است که از آن کلمه خوششان نمی آید و یا سخت است برایشان و قادر به تکرار آن نمی باشند. اگر عروس شما صدای بلند دارد نمی توان با صدای زیر با آنها صحبت کرد.
 
این نکات اولیه آموزش به عروس هلندی است ما در قسمتهای بعدی مراحل بعدی و کاملتر را این بخش برای شما عزیزان به نمایش میگذاریم .

مطالب مرتبط

چگونه طوطی خود را دستی کنیم

چگونه طوطی خود را دستی کنیم
چگونه طوطی خود را دستی کنیم