124,050تعداد نمایش:
1393/07/05تاریخ:

کد : 10266


چه زمانی جهت جفت گیری سگهای ماده مناسب است ؟
گاهی اوقات شناخت سگ ماده ای که آماده جفتگیری است بویژه زمانیکه چند سگ ماده کنار هم باشند دشوار است در ذیل چند نکته مهم به روئیت شما می رسانیم.
(عکس  شماره یک )
1- علامت های مهمی که سگ ماده آمادگی جفتگیری را  نشان میدهد 
* زمانیکه سگ دم خود را کنار میزند معمولا این حالت زمانی است که ناحیه پست سگ را لمس میکنید.
* خونریزی زمان فحلی از رنگ قرمز تیره به قرمز روشن و آبکی تبدیل میشود
(عکس شماره 2) 
2- زمانیکه سگ ماده  به سگ نر اجازه نزدیک شدن به خود را میدهد.
* به سگ نر اجازه میدهد که پشت او را بو کند و سگ ماده نیز دم خود را کنار میزند توجه داشته باشید شاید زمان جفت گیری بعضی از سگ های ماده در جای خود ثابت نمی مانند در این حالت صاحب سگ ماده باید  گردن سگ ماده را در میان بازوان خود نگه دارد چون در زمان حضور صاحب خود هیچگونه استرس در سگ ماده به وجود نمی آید بعد از ثابت نگه داشتن سگ ماده اجازه دهید سگ نر به ماده نزدیک شود و سعی نمایید با دست دیگر خود دم سگ ماده را کنار زده تا سگ نر اقدام به جفتگیری نمایید و باید عمل قفل شدن در سگ انجام بپذیرد که این عمل بین 5 دقیقه تا 30 دقیقه ممکن است به طول  بکشد.
(عکس شماره 3 ) 
3- تکرار عمل جفت گیری 
* بهتر است حداقل 2 بار جفتگیری یا همان عمل قفل شدن در سگ صورت بگیرد بدین منظور  بهتر است بعد از جفت گیری نخست سگ نر و ماده برای مدت کوتاهی از یکدیگر جدا باشند و سپس جفتگیری دوم صورت گیرد 

نویسنده: تالیف و ترجمه دکتر امیر صدیقی (دامپزشک)